Het leerlingenstatuut beschrijft jouw rechten en plichten als leerling. Het statuut wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder, nadat leerlingen, medewerkers en ouders daarover via de medezeggenschap hebben kunnen adviseren. Het statuut wordt steeds vastgesteld voor een periode van twee jaar. Voor onze nieuwe school wordt een nieuw leerlingenstatuut gemaakt. Het huidige leerlingenstatuut vinden jullie HIER.