Wat het ABC Noorderlicht bijzonder maakt…

Als je kiest voor vmbo basis-, kader- niveau of gemengde leerweg van het Amsterdams Beroepscollege Noorder- licht dan kom je in een gloednieuwe school. Het Amsterdams Beroeps- college is ontstaan uit de fusie tussen het Rosa Beroepscollege en het Waterlant College IJdoorn. Aan de Rode Kruisstraat in Amsterdam-Noord, voorzien van de laatste technologische snufjes en gadgets, staat deze bruisende school. Dit zou best eens de mooiste school van Amsterdam kunnen zijn!

Goed nieuws voor leerlingen die nú in groep 8 zitten!

De nieuwe school wordt medio maart 2017 in gebruik genomen. Er lag een mooie kans om een nieuwe school te maken die aan alle wensen van leerlingen en ouders tegemoet komt. En dat merk je! Leerlingen krijgen een fantastisch gebouw. Heerlijk om in te leren. Transparant en veilig. Met veel aandacht en activiteiten rondom sport en cultuur. Wat dacht je van de naschoolse sportactiviteiten? En niet in de laatste plaats de aandacht die we besteden aan talentontwikkeling? We geven les in kleine klassen en bieden veel persoonlijke begeleiding en huiswerkbegeleiding. Bijzonder is ook dat we een duurzame, energieneutrale school zijn en dat we al geruime tijd in het bezit zijn van het gouden certificaat ‘Gezonde School’. Dankzij het uitstekende wifi-netwerk en de modernste ICT-middelen is ABC Noorderlicht klaar voor de toekomst!

Ontdekken, leren en doen

ABC Noorderlicht staat voor ‘ontdekken, leren en doen’ en dit maakt duidelijk hoe de nieuwe school het onderwijs ziet, namelijk leerlingen aanzetten tot leren door hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Op school worden leerlingen gemotiveerd om dingen te DOEN en theorie in de praktijk te brengen.

Nieuwe leerroutes

Op het ABC Noorderlicht worden straks de vmbo-richtingen Zorg en Welzijn en Economie gegeven op alle niveaus. Voor goede aansluiting op het mbo (tot en met niveau 4) zijn deze richtingen in combinatie met de vrije keuzevakken in vijf profielen ingedeeld:

Making Money | Excellent Events | Fancy Fashion | Cash & Catering | Human Health.

Kom ontdekken wat deze school bijzonder maakt voor jou! Schrijf je in op ScoorinNoord.nl, kom naar de open dag en ontvang een powerbank.

Kom ontdekken wat deze school bijzonder maakt voor jou!

Vanaf begin januari kun je je voor de open dagen inschrijven op ScoorinNoord.nl.

Onze school volgt de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de kernprocedure van de Amsterdamse schoolbesturen. In de Kernprocedure staan de afspraken van de Amsterdamse schoolbesturen over de overstap van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In grote lijnen is de Kernprocedure gelijk aan die van vorig jaar. Enkele belangrijke punten uitgelicht: Duidelijkere plek in de Kernprocedure voor leerlingen met een (grotere) ondersteuningsbehoefte.  De verschillende (aanmeld)routes van VSO tot regulier onderwijs zijn meer inzichtelijk gemaakt. Plaatsingssysteem 2016 gecontinueerd dit schooljaar (centrale loting & matching, met één lotnummer). Voorrang broertjes/zusjes en kinderen personeel wordt afgebouwd.  De kernprocedure voor 2017 vindt u HIER

Open dagen

De open dagen worden mede verzorgd door onze leerlingen. Ze begeleiden de gasten tijdens een rondleiding door beide schoolgebouwen en helpen aankomende leerlingen een goed beeld van de school te krijgen.
* Woensdag 18 januari 2017 van 15.00 tot 17.00 uur
* Woensdag 18 januari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur
* Zaterdag 11 februari 2017 van 11.00 tot 13.00 uur

Let op: wij organiseren rondleidingen in het nieuwe gebouw. Houd de website in de gaten!