ONS PESTPROTOCOL VINDT U HIER

Speciaal lesmateriaal

Alle mentoren in de onderbouw werken dit schooljaar met een speciaal ontwikkeld werkboekje. In dit werkboekje komen de volgendee onderwerpen aan de orde. Ik ben uniek -  Anders, wat is dat? - Mensen verschillen – Zelfportret - Over jongens en meisjes - De nieuwe buren - De nieuwe leerling - Miranda is een “Real Beauty”  - Het verhaal van Vanessa -  Verliefd in een andere taal.

Halt lessen - Sociale media en online veiligheid

Bijna alle jongeren maken gebruik van het internet. Thuis, op school en op straat via hun smartphone. Naast alle goede dingen, heeft het internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren soms veel te ver.

In de eerste klas: het project SPIJT

De Prima-aanpak geeft onze school duidelijke kaders en kapstokken om pesten op school effectief aan te pakken. Zo maken wij op onze school in het begin van het schooljaar in alle groepen afspraken met de kinderen over pestgedrag. Niet van bovenaf, maar met elkaar. Ook voor het hele schoolteam is duidelijk welke stappen we moeten nemen bij pestgedrag. Onze school straalt uit dat wij pestgedrag gewoonweg niet accepteren. De leerlingenboekjes van SPIJT spreken de doelgroep aan en bevatten foto’s van belangrijke scenes uit de film. De film SPIJT! is een aanrader voor iedere leerling en wordt bekeken en besproken tijdens de mentorlessen in het 1e leerjaar.

In de tweede klas: het project 'It's up to you'

De interactieve film 'It's up to you' is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De film is in te zetten als lespakket op middelbare scholen om cyberpesten tegen te gaan.  It's up to you is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en stimuleert de discussie over cyberpesten. Hoofddoel van de interventie is leerlingen bij te brengen hoe ze online pestgedrag kunnen stoppen of verminderen. De interactieve film biedt keus uit 72 mogelijke scenario's en 22 aparte eindes die afhangen van de keuzes die de kijkende leerlingen maken. Daarna volgt een klassikale discussie die uiteindelijk leidt tot groepsafspraken over wat toelaatbaar gedrag online is.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.