Voor de bovenbouw

In de bovenbouw wordt er gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit houdt in dat er voor de (voor-) examenjaren is vastgelegd hoeveel toetsen je krijgt, waar die toetsen over gaan, hoe ze worden afgenomen en hoe zwaar ze meetellen. Per vak en niveau staat dit voor je schoolexamens uitgewerkt.

Het gemiddelde van alle behaalde cijfers is je schoolexamencijfer. Voor de meeste vakken vormt dit 50% van je eindcijfer; de andere 50% wordt gevormd door het Centraal Examen.

Het is dus van belang dat je goed weet wat je moet doen en leren. Zo kun je zo hoog mogelijke cijfers halen en je zo goed mogelijk voorbereiden op je vervolgstudie. Vandaar dat je alles overzichtelijk bij elkaar hebt in je PTA.

PTA 3e klas BASIS - PTA 3e klas KADER - PTA 4e klas BASIS - PTA 4e klas KADER

Voor de onderbouw

Het PTO staat voor Programma voor Toetsing Onderbouw. In het PTO staan alle toetsen vermeld die de leerlingen van de onderbouw gedurende het schooljaar zullen maken. Het PTO kan gedurende het schooljaar iets veranderen. Bij het PTA ligt alles vast!

PTO 1e klas BASIS - PTO 1e klas KADER - PT0 2e klas BASIS - PT0 2e klas KADER