Schoolveiligheidsplan

Op deze bladzijde vindt u het veiligheidsplan. Eens in de 4 jaar vindt een grote evaluatie plaats. Dit plan is ook te vinden bij het inspectie dossier van de school. Het plan is gerelateerd aan alle van belang zijnde documenten binnen de school. Ons schoolveiligheidsplan vindt u HIER

Pestprotocol

Als school willen we dat er een positieve sfeer heerst in de school, dat leerlingen prettig met elkaar omgaan en dat pesten geen kans krijgt. Toch komt pesten voor op elke school en in iedere groep. Ook in uw klas. Ons pestprotocol en meer informatie over onze aanpak van pesten vindt u HIER.

Protocol kindermishandeling

Elk jaar worden meer dan 100.000 kinderen en jongeren mishandeld in Nederland. In 2010 waren het er ruim 118.000 en dat is 3 procent van het totaal. Gemiddeld twee leerlingen in elke klas krijgt met mishandeling te maken. Dat betekent dat er ook op onze school waarschijnlijk kinderen zitten die mishandeld worden. Onze school kan mogelijke problemen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren. Hoe gaat onze school daarbij te werk? Onze stappenplan vindt u HIER.

Gedragscode

Met het opstellen van gedragsregels voor het sociale verkeer op school wil onze school ‘ongewenst gedrag’, discriminatie en seksuele intimidatie voorkomen, aanpakken en bestrijden. Eveneens dient voorkomen te worden dat docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen in situaties komen die voor een van beiden of voor allebei als onprettig wordt ervaren, misschien zelfs strafbaar zijn en tot rechtsvervolging kunnen leiden. Onze gedragscode vindt u HIER